"வள்ளலாரின் திருமுகக் குறிப்புகள்" - ஒலி நூல்
 
திருஅருட்பா உரைநடைப் பகுதி:

"வள்ளலாரின் திருமுகக் குறிப்புகள்" - ஒலி நூல்

ஆசிரியர் - வள்ளலார் இராமலிங்க அடிகள்

குரல் - திரு. ஆனந்த பாரதி

தயாரிப்பு ‍ - ராஜகோபாலன் பாபு - பெங்களுரு

தயாரிப்பு உதவி : திரு. சசி குமார், திரு. ஹரிஹரன்

=================================

Thiru Arutpa - Urainadai Audio Book - MP3

Vallalar Thiru Muga Kurippu

Author - Vallalar Ramalinga Adigal

Artiste - Anandhan Barathi

Producer - Rajagopalan Babu

Production Help - SasiKumar, Hariharan


VallalarOrg Sanmarga Foundation - All the contents and mp3 songs on this website are copyrighted and belongs to respective owners. Everything on this website is for everyone free to use, distribute, email it, educational use, view, print, present, download as many times as you want but hosting in another website or making changes to the audio or documents without our permission is prohibited.
First Launched on Apr-16-1998. Last updated:Aug.04.2013